Sculptures

Hans Versteeg

Mijn beelden, die allen unica zijn, worden gemaakt van marmer, graniet of gegoten in brons.

In mijn werk breng ik een nieuwe taal tot stand waarin men de veelvuldige spanningen tussen de polariteiten die niet verenigbaar met elkaar lijken te zijn, kan ervaren. Zoals het manlijke element zich tegenover het vrouwelijke element stelt, de emotie zich verhoudt tot de ratio, de chaos tegenover de orde en de harmonie ten opzichte van het conflict. Ik zie het als een vereniging van tegengestelden hetgeen voor mij de essentie van het leven is.

Hans Versteeg.

Waar Hans mee bezig isĀ